By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage and assist in our marketing efforts.
newsroom
2022-09-16
Vrachtoffertes: een compleet overzicht van belangrijke termen
Rafael Alves

De offertes voor zeevracht kunnen nog wel eens ingewikkeld in elkaar zitten. Er staan vaak termen op de offerte die je niet zo een, twee, drie herkent. Bij Cargoplot staan we voor volledige transparantie, daarom  helpen we je met dit artikel jouw vrachtofferte beter te begrijpen. Zo krijg je meer inzicht in de tarieven. De offerte is een kostenoverzicht voor de benodigde service voor het transport van punt A naar punt B. Offertes zijn opgebouwd uit drie delen:

 1. Pre-Carriage (alle acties vóór de container verscheept wordt uit de haven)
 1. Carriage (het daadwerkelijke vervoer van laad- naar loshaven)
 1. On-Carriage (alle acties nadat de container is aangekomen in de haven)

De bouwblokken van jouw offerte

Deze termen worden niet letterlijk genoemd op je offerte, maar deze drie bouwblokken geven wel aan hoe je offerte is opgebouwd. In dit blog gaan we dieper in op deze opbouw en de toeslagen die bij jouw transport komen kijken. We zoomen in op de standaardtarieven en de gebruikte afkortingen. Zo snap je de volgende keer beter hoe je offerte is opgebouwd en kun je verschillende expediteurs goed vergelijken!  

Pre- carriage  

Onder Pre-Carriage vallen alle activiteiten van een containerzending, voordat de container daadwerkelijk in de haven wordt afgeleverd voor export. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vervoer naar de haven, het verpakken van de goederen en nog veel meer.  

Over welke mogelijke toeslagen hebben we het dan? We zetten ze hieronder voor je op een rij:  

 1. Chassis utilization surcharge: Je betaalt een vergoeding voor het gebruik van een chassis in combinatie met de zeecontainer om de container te vervoeren van jouw laadplek naar de haven
 1. Brandstoftoeslag: Voor je transport naar de haven geldt een brandstoftoeslag.
 1. Verpakkingskosten: Het laden van de container en het verpakken van de goederen gebeurt vaak in het magazijn van een externe partij
 1. Douane afhandeling: Je betaalt een vergoeding aan de douane-expediteur voor het afhandelen van de export formaliteiten
 1. Documentatiekosten: Er zijn kosten gebonden aan het opstellen van exportdocumentatie zoals certificaten, vergunningen en licenties

Wanneer deze termen op je offerte ziet staan, weet je dat het gaat om alle kosten die nog gemaakt zijn vóór de verscheping van je container.  

Carriage

Wanneer we spreken over Carriage, hebben we het over de feitelijke verplaatsing van de container van de laad- naar de loshaven. Eigenlijk hét transport zelf. Elke expediteur bouwt zo’n offerte op zijn eigen manier op. Met een overzicht van een aantal belangrijke termen, begrijp jij bij je volgende zeevracht offerte beter waar je voor betaalt.  

 • ISPS: De International Security Port Surcharge heeft betrekking op kosten voor de beveiliging van het schip en de container in de haven
 • Low Sulphur Surcharge: Kosten voor het gebruik van brandstof met een lagere uitstoot
 • THC: De Terminal Handling Charges zijn kosten voor de het verplaatsen van de container op de terminal, ofwel het haventerrein naar de boot (deze betaal je ook voor de haven van aankomst)
 • THC destination: Terminal afhandelingskosten die worden gemaakt in de bestemmingshaven
 • THC Origin: Terminal afhandelingskosten die worden gemaakt in de haven van herkomst
 • BL-Fee: De Bill of Lading Fee betaal je als opdrachtgever voor de verwerking van de vrachtbrief aan de rederij
 • Exportservice: Servicekosten die de agent in rekening kan brengen
 • Documentatiekosten: Leveringsorder of vrijgavekosten op bestemming

On-Carriage  

Het derde en laatste onderdeel binnen vrachtoffertes is On-Carriage. De toeslagen die hierbij komen kijken, gaan over alle bewegingen van de container nadat deze gelost is in de haven van bestemming. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer je container uit de haven wordt verscheept naar een magazijn.

 • Chassis utilization surcharge: Dit is een vergoeding die je betaalt voor het gebruik van een chassis in combinatie met de zeecontainer om de container te vervoeren van jouw laadplek naar de haven
 • Brandstoftoeslag: Voor je transport weg van de haven geldt een brandstoftoeslag
 • Lossingskosten, of afhandelingskosten: Het uitpakken van de lading, en het palletiseren gebeurt vaak in het magazijn van een externe partij
 • Douane afhandeling: De vergoeding die je betaalt aan de douane-expediteur voor het regelen van de inklaring
 • Documentatiekosten – Er zijn kosten gebonden aan het opstellen van exportdocumentatie zoals certificaten, vergunningen en licenties.
 • Demurrage/Detention: Dit is een boete die verladers krijgen van rederijen wanneer de vracht te lang in de haven blijft staan (demurrage) of de container te laat terugkomt (detention).

Conclusie  

In een landschap waarin wordt gewerkt met tientallen afkortingen, toeslagen en termen, is het belangrijk je hoofd koel te houden. In dit blog hebben we een kort overzicht gegeven van de (in onze ogen) meest gebruikte toeslagen die je op jouw offertes kunt vinden. Wanneer je begrijpt hoe jouw offerte is opgebouwd, profiteer je hiervan bij het vergelijken. Vergeet daarbij overigens niet, dat bij het vergelijken ook de incoterm heel belangrijk is. Over incoterms lees je hier meer. Zo kun je bepalen welke offerte marktconform is en eerlijk is opgebouwd.  

Cargoplot vindt dat het eenvoudig en duidelijk moet zijn. Wij zijn transparant over onze offertes en leggen graag uit hoe onze offertes zijn opgebouwd. In ons platform kun je gemakkelijk prijzen en expediteurs met elkaar vergelijken. Zo weet je zeker dat je de beste prijs betaalt voor de beste service. Neem contact met ons op en wij helpen je graag verder!

Lars van der Velde
Logistics partnership manager
Curious what Cargoplot can do for you? Let me know and I will gladly be of service!
Lars van der Velde
Logistics partnership manager
Curious about what Cargoplot can do for you? Or do you directly want to book a shipment. Let me know, I am happy to help!