11 verschillende incoterms: een helder overzicht

Wie onze blog regelmatig leest, heeft het begrip al een paar keer voorbij zien komen: incoterm. Incoterms zijn handelsafspraken die bepalen wie tijdens het transport verantwoordelijk is voor wat én tot hoever. Hierin leg je bijvoorbeeld vast wie zorg neemt voor de transportverzekeringen, vergunningen en meer.  

Wist je dat er maar liefst elf verschillende incoterms zijn waarmee je te maken kunt krijgen als je goederen im- of exporteert? We zetten ze op een rijtje en leggen de verschillen graag aan je uit.  

11 Incoterms op een rij

1. EXW: Ex Works

Deze incoterm is vergelijkbaar met levering ‘af fabriek’. De verkopende partij verpakt na productie de goederen en voorziet het met een label en/of merk. De kopende partij ontvangt een teken wanneer het pakket klaarstaat om af te halen. De taak van de producent zit erop: diegene hoeft zich geen zorgen meer te maken over het transport. Er hoeft geen verzekering afgesloten te worden voor de goederen. Bij deze incoterm is het de koper die exporteert én importeert en dus het risico loopt.  

2. FCA: Free Carrier

Free Carrier staat voor ‘vrachtvrij tot vervoerder’. In dit geval verpakt de verkopende partij de goederen en levert dit vervolgens aan een door hen aangestelde vervoerder of expediteur. De verkopende partij is verantwoordelijk tot de goederen daadwerkelijk op het transport geladen zijn. Dat niet alleen: de verkopende partij zorgt ook voor het uitklaren van de goederen. Dat houdt in dat de verkoper de factuur, uitvoervergunning en douanepapieren op orde moet hebben.  

Vanaf het moment dat de goederen op de vracht zijn geladen en vaststaat op het door de kopende partij aangegeven vervoer, is het risico voor de kopende partij. Belangrijk is dat de koper vanaf dit punt ook zelf de controle houdt dat de spullen netjes de loods verlaten en de papieren en documenten voor de boekhouding in orde zijn. Dit is bij Ex Works niet het geval, want de goederen hoeven niet verzekerd te zijn.  

3. CPT: Carriage Paid To

Carriage Paid To, oftewel ‘vrachtvrij tot…’, is weer een stapje verder dan de FCA incoterm. Hierbij regelt én betaalt de verkopende partij het eerste deel van het transport. De goederen worden vervolgens op de afgesproken plek afgeleverd. Hierbij betaalt de verkopende partij ook de uitvoerkosten van de vracht. Het transportrisico loopt tot het moment dat de eerste vervoerder de lading heeft ontvangen. Ook hier hoeven goederen niet verzekerd te worden.  

4. CIP: Carriage and Insurance Paid to

CIP betekent ‘vrachtvrij’. Dat houdt in dat de verkopende partij verantwoordelijk is voor het transport tót op de plek van bestemming. Zodra het eerste transport de goederen in ontvangst neemt, wordt de verantwoordelijkheid overgedragen aan de kopende partij. De verkoper moet de goederen verzekeren tot de levering op de haven van bestemming. Let op: dat mag een minimale verzekering zijn.  

5. DAT: Delivered at Terminal

De incoterm DAT betekent ‘geleverd tot aan de terminal’. Hierbij is de verkopende partij verantwoordelijk voor het transport en de leveringen van de goederen tót op de terminal van bestemming. Zodra de goederen uitgeladen zijn, is de verantwoordelijkheid voor de koper. De koper regelt de inklaring van de goederen en betaalt eventuele inklaringskosten en BTW-afdracht. De goederen hoeven niet verzekerd te worden.  

6. DAP: Delivered at Place

DAP, oftewel ‘geleverd tot op bestemmingsplaats’ gaat net een stapje verder dan de incoterm DAT. De verkopende partij is verantwoordelijk voor het transport tot op de aangegeven plek van bestemming. Zodra de goederen klaarstaan om uitgeladen te worden, is het risico voor de kopende partij. Ook hierbij geldt dat de kopende partij de inklaring van de goederen regelt, net zoals het voldoen van eventuele inklaringskosten en BTW-afdracht. Goederen hoeven niet verzekerd te worden.  

7. DDP: Delivered Duty Paid

Delivered Duty Paid kun je zien als ‘franco inclusief rechten’. Bij deze incoterm is de verkopende partij verantwoordelijk voor het transport tot op de plaats van bestemming, net als bij DAP. Alleen komt daar ook de verantwoordelijkheid bij van de inklaring van de spullen, de afdracht van eventuele BTW en invoerrechten.

*De volgende vier incoterms zijn alleen te gebruiken voor goederentransport over zee en binnenwateren:*

8. FAS: Free Alongside Ship

Free Alongside Schip betekent ‘vrij langszij schip’. Bij deze incoterm levert de verkopende partij de goederen aan op de terminal langszij het schip en betaalt ook de vrachtkosten. De kopende partij neemt vervolgens de laadkosten en de rest van de vrachtkosten tot zijn rekening. Ook is de koper verantwoordelijk voor de inklaring van de goederen en eventuele BTW-afdracht. De goederen hoeven niet verzekerd te worden.  

9. FOB: Free on Board

Free on Board staat voor ‘vrij aan boord’ en bepaalt dat de verkopende partij de goederen levert tot op de boot en de laad- en vrachtkosten betaalt. De koper betaalt - net zoals bij FAS - de resterende vrachtkosten en zorgt voor de inklaring en eventuele BTW-afdracht. De goederen hoeven niet verzekerd te worden.  

10. CFR: Cost and Freight

De incoterm Cost and Freight, oftewel ‘kostprijs en vracht’, regelt dat de verkopende partij de kosten voor het transport tot de haven van bestemming betaalt. Zodra de vracht bij het laden over de scheepsreling gaat, zijn de risico’s voor de kopende partij. Daar horen ook de kosten van de inklaring van de goederen bij. Goederen hoeven niet verzekerd te worden.  

11 CIF: Cost, Insurance and Freight

Cost, Insurance and Freight staat voor ‘kostprijs, verzekering en vracht’. Hierbij spreek je af dat de verkopende partij de kosten voor het transport tot de haven van bestemming betaalt. Zodra de vracht bij het laden over de scheepsreling gaat, is de verantwoordelijkheid voor de kopende partij. De goederen moeten door de verkoper verzekerd worden tot de levering op de haven van bestemming. Dit mag net als bij CIP een minimale verzekering zijn.  


Conclusie

Er zijn verscheidende incoterms, en het gebruik er van kan grote impact hebben op de kosten die je maakt bij een transport. Sterker nog, als het misgaat, bijvoorbeeld door containers die over boort slaan of uitbranden, bepaald de incoterm bij wie de rekening komt te liggen.  

Ben je benieuwd naar welke incoterm voor jouw transport het meest interessant is? Of hoe je de incotermen kan gebruiken om je logistieke operatie te optimaliseren? Bij Cargoplot denken we altijd mee. Neem nu snel contact op!

Maarten de Reij
Logistics partnership manager
Curious what Cargoplot can do for you? Let me know and I will gladly be of service!
Maarten De Reij
Logistics partnership manager
Curious about what Cargoplot can do for you? Or do you directly want to book a shipment. Let me know, I am happy to help!