FAQ - Veelgestelde vragen

Incotermen, artikel 23 en paklijsten. Wat is wat en hoe zit hoe? Wij leggen het uit.

‍

De transportwereld heeft tal van termen die niet altijd voor iedereen even bekend zijn. In dit blog willen we de aandacht vestigen op de verschillende documenten en informatie die nodig zijn om de douaneprocedures af te handelen.  


Staat jouw vraag hier niet tussen? Laat het ons gelijk weten!

Incotermen - Wie regelt en is verantwoordelijk voor de goederen?

Ex Works (EXW)

Bij een Ex Works (EXW) transport draag jij als koper van de goederen alle kosten en verantwoordelijkheden. Ook draag je de risico's van verlies, schade en uitladen van de goederen.  Dit komt omdat een vervoeder op basis van internationale vervoersverdragen beperkt aansprakelijk is. Het is dus verstandig om als koper een goederentransportverzekering af te sluiten.


Lijkt allemaal ingewikkeld, maar in wezen is dit niet want een freight forwarder of expediteur regelt al deze zaken namelijk voor jou. Bij Cargoplot hoef je alle handelingen, welke bij EXW komen kijken dus niet zelf uit te voeren. Wij regelen dat de goederen opgehaald worden naar wens wordt afgeleverd en ben je van A tot Z ontzorgd.


Free Carrier (FCA)

Bij Free Carrier (FCA) is de verkoper verantwoordelijk voor het regelen van het transport naar vervoerder en de uitvoerformaliteiten inclusief bijbehorende douanedocumenten. De rest wordt allemaal uithanden genomen door de freight forwarder of expediteur.

FCA lijkt wat dat betreft veel op een EXW transport, maar brengt de iets meer verplichtingen met zich mee. Over het algemeen wordt er vaker voor EXW gekozen, dan voor een FCA transport. Dit komt omdat het overgrote deel van het transport al geregeld wordt door de freight forwarder of expediteur en men er dan snel voor kiest om die overige handelingen uit te besteden.


Free on Board (FOB)

Bij Free on Board (FOB) draagt de verkoper alle kosten en risico's tot de goederen aan boord van het schip zijn geleverd én regelt de verkoper de exportverklaring. De koper draagt hier alle verantwoordelijkheden zodra de goederen aan boord zijn. Via Cargoplot regelt jouw freight forwarder of expediteur het hoofdtransport en de lokale handelingen in het land van bestemming.


Delivery at Place (DAP)

Hier draagt de verkoper de kosten en risico's van het transport van de goederen naar een afgesproken adres. De koper betaald de bij inklaring verbonden invoerrechten en btw-afdracht. Let op: in China is het gebruikelijk dat een andere agent (zoals een lokale expediteur) als dienst alle verantwoordelijkheden van de verkoper overneemt. Klinkt ingewikkeld en lijkt er veel op DDP. Wil jij het verschil tussen DAP en DDP weten? Lees hier verder.


Delivery Duty Paid (DDP)

Bij Delivery Duty Paid (DDP) draagt de verkoper alle kosten en risico's van het transport van de goederen naar het afgesproken adres en zorgt de verkoper er ook voor dat de goederen klaar zijn om te lossen, voert de export- en importverantwoordelijkheden uit en betaalt de eventuele rechten. Let op: in China is het gebruikelijk dat een andere agent (zoals een lokale expediteur) als een dienst alle verantwoordelijkheden van de verkoper overneemt. Bij Cargoplot regelen wij dat de freight forwarder of expediteur namens jou alle taken van de koper tot zich neemt.Wat is Artikel 23?

Voor de invoer van goederen uit een land buiten de EU dient BTW te worden betaald. Deze belasting wordt geheven door de douane door middel van een aangifte ten invoer. De artikel 23 vergunning staat ondernemers toe geen btw te betalen bij het invoeren van goederen. De verschuldigde BTW geef je vervolgens aan in de invoeraangifte. In de invoeraangifte kan de BTW weer in aftrek worden gebracht. De artikel 23 vergunning maakt het voor ondernemers mogelijk om bij de import de BTW  te verleggen. Dit houdt in dat je op dezelfde invoeraangifte de BTW die je moet betalen direct weer in aftrek neemt. Meer over Artikel 23 leren? Lees hier.


Wat is er nodig om artikel 23 aan te vragen?

- Een onderneming in Nederland gevestigd en als ondernemer woonachtig in Nederland;

- Regelmatig goederen invoeren van buiten de EU;

- De soort goederen die worden ingevoerd van buiten de EU;

- De waarde van de goederen;

- De landen buiten de EU waaruit de goederen worden ingevoerd;

- Hoe vaak de goederen jaarlijks worden ingevoerd van buiten de EU;

- Bedrijfsnaam waaronder de goederen worden ingevoerd;

- Een adequate administratie voor de te betalen BTW

- Btw-identificatienummer;

- Omzetbelastingnummer.

Wat is een UTB (uitnodiging tot betalen)?

UTB staat voor uitnodiging tot betalen, deze krijg je van de Douane als zij van mening zijn dat op een bepaald moment te weinig douanerechten geheven zijn. De Douane kan dan overgaan tot navordering van de te weinig geheven rechten en stuurt een navorderingsaanslag op. Zo'n UTB is altijd op te vragen bij de Douane omdat hierop altijd staat hoeveel er aan btw en invoerrechten is betaald. Mocht de belastingdienst ooit mogen vragen over belasting over de goederen zijn betaald dan toont een UTB dit aan.


Wat is een Bill of Lading (B/L)?

Dit is een officieel zeevracht verschepingsdocument. Het is een document dat de te vervoeren goederen vertegenwoordigt. De B/L fungeert ook als een ontvangstbewijs van de vervoerovereenkomst. Bij schade aan of verlies van de goederen zal de B/L een bewijsrol spelen bij het vaststellen wie daarvoor aansprakelijk is en wat de omvang van die aansprakelijkheid is.  

De B/L dient de leverancier direct naar onze agent in China te sturen via een ‘telex release’. Dit maakt de B/L en daarmee de goederen die dit document vertegenwoordigt, verhandelbaar terwijl de goederen onderweg zijn. Meer leren? Leer [hier](https://www.belastingdienst.nl/bibliotheek/handboeken/html/boeken/HDU/binnenbrengen_via_zee-bijlage_7_bill_of_lading.html#top).  


Wat is een Commerciële factuur (commercial invoice)?

Een volledige en juiste commerciële factuur is belangrijk voor een vloeiende douaneafhandeling. De douanevertegenwoordigers hebben deze informatie nodig om mogelijke belastingen en invoerrechten te kunnen bepalen. Door de commerciële factuur juist in te vullen, helpt u vertragingen te voorkomen.


De belangrijkste onderdelen van een commerciële factuur:  


- Verzender: de persoon/leverancier die het pakket verzendt;

- Ontvanger: De ontvanger, op naam van het bedrijf;

- Beschrijving van de goederen: dit geeft de douane een duidelijk overzicht van uw zending. De beschrijving moet aangeven wat het is en waar het van gemaakt is. De omschrijving dient in het Engels te zijn;  

- HS code: het Geharmoniseerde Systeem codes classificeert goederen, hiermee kan de douane achterhalen welke belastingen, accijnzen en controles van toepassing zijn voor desbetreffende zending;  

- Waarde van uw zending: de waarde moet zo nauwkeurig mogelijk zijn. Als de douane uw waardebepaling in twijfel trekt, kan dit leiden tot vertragingen en boetes. Tip: schrijf de waarde van de goederen op in de valuta die op de factuur beschreven is;

- Incoterm: de verkoopvoorwaarden (incoterm) moet op elke commerciële factuur worden ingevuld. Een incoterm is een internationale standaard over de rechten en plichten van de koper en verkoper bij internationaal transport van goederen. Mocht je twijfelen wat de juiste incoterm is die is gehanteerd voor je transport, kun je altijd contact opnemen met je leverancier of met ons.  

‍

Wat is een paklijst (packing list)?

Een paklijst is net als de commerciële factuur een document dat wordt gebruikt voor een soepele douaneafhandeling. Zoals de naam al doet vermoeden, bevat het informatie over de inhoud van de geëxporteerde goederen.  


De belangrijkste onderdelen van een paklijst:  


- Verzender: de persoon/leverancier die het pakket verzendt;

- Ontvanger: de ontvanger, op naam van het bedrijf;

- Maten, gewichten, volume en hoeveelheid: dit geeft de douane een duidelijk overzicht van de goederen;


Wat is een Directe Vertegenwoordiging (DV)?

Een directe vertegenwoordiging (DV) is een machtiging die de forwarder de mogelijkheid geeft om als douanevertegenwoordiger op te treden. Een douanevertegenwoordiger is een partij die optreedt bij het afhandelen van douaneformaliteiten.  

Bij de directe vertegenwoordiging doet de douanevertegenwoordiger aangifte namens en voor rekening van de klant.  


De gegevens die de forwarder nodig heeft om als douanevertegenwoordiger op te treden


1. Bedrijfsnaam

2. Adresgegevens bedrijf

3. KvK nummer

4. EORI nummer

5. Btw-identificatienummer

6. Paspoort/ID nummer

‍

Waarom mag een KVK uittreksel niet ouder zijn dan 6 maanden?

Voor het inklaren van goederen zijn er een aantal documenten nodig, waaronder een KVK uittreksel. Deze is hebben freight forwarder en expediteurs nodig om te verifiëren om de bedrijfsgegevens van de importerende partij actueel zijn.

‍